6 problema koji prate kockanje

6 problema koji prate kockanje

  1. Kockanje i novčani problemi

Najčešći problem vezan za kockanje je gubitak novca. Ušteđevina, imovina ili stvari odjednom mogu biti izgubljeni u jednom bacanju. Ova vrsta novčane krize čini da se porodica oseća uplašeno, ljuto i izdano.

  1. Kockanje i emocionalni problemi

Kockanje uzrokuje snažna negativna osećanja. Članovi porodice mogu osećati: stid, povređenost, strah, ljutnju, zbunjenost i nepoverljivost. Ova osećanja otežavaju rešavanje problema. Osoba koja se kocka često poriče da postoji problem pa se porodica oseća bespomoćno pri pokušaju da dopre do osobe sa problemom.

  1. Izolacija

 Mnogi partneri ne žele biti emocionalno ili fizički bliski s osobom koja ih je povredila, te se distanciraju ili odlaze od osobe sa problemom kockanja. Mnogi ljudi pogođeni problemom kockanja izbegavaju druge ljude jer se osećaju osramoćeno. To otežava dobijanje ljubavi i podrške. Prijateljstva se mogu završiti zbog neplaćenih dugova.

  1. Fizičko i mentalno zdravlje

Kockanje uzrokuje stresi  ponekad uzrokuje zdravstvene probleme kako kod osobe koja se kocka tako i kod članova porodice. To može uključivati ​​anksioznost, depresiju i probleme koji se odnose na stres kao što su: loš san, čirevi, problemi creva, glavobolje i bolovi u mišićima.

  1. Sagorevanje

Mnoge porodice imaju problem suočavanja sa stresom sa kojim se teško nose i koji ostavlja posledice na dinamiku porodice, kao i na pojedinačne članove. Jedan član porodice može pokušati da drži stvari pod kontrolom preuzimanjem više zadataka na sebe, što može dovesti do izgaranja. Članovi porodice često se usredsrede na osobu s problemom kockanja, i zaborave da se brinu o sebi i svojim potrebama.

  1. Fizičko i emocionalno zlostavljanje

Nasilje u porodici je češće kada su porodice u krizi. Problemi kockanja mogu dovesti do fizičkog ili emocionalnog zlostavljanja partnera, starijih roditelja ili deteta. Deca mogu biti povređena zbog  suzdržanog besa. Ako se to događa u vašoj porodici, potražite pomoć odmah.

tel za zakazivanje konsultacija 0653342321

 

Share
Pozovi