Žene i kazino

Žene i kazino

Patološko kockanje i žene se može smatrati problemom koji uglavnom pogađa muškarce, ali se i broj žena koje kockaju povećava i ne treba ga zanemariti. Iako su žene napredovale daleko izvan tradicionalnih uloga, mnogi i dalje imaju tendenciju da razmišljaju o ženama samo kao starateljkama, domaćicama i majkama, tako da je za većinu ljudi slika žene zavisnika nezamisliva. Ženu u kazinu ne možete zamisliti, a sve ih je više. Nekada je u kazinu bilo par žena, a danas ih je skoro podjednako kao i muškaraca. Postoje sajtovi za kockanje, koji su namenjeni samo ženama. Društvo koje ne priznaje da ovaj problem podjednako zahvata žene kao i muškarce, često otežava ženama da izraze svoj problem članovima porodice i prijateljima, u strahu od osude i odbacivanja. Važno je shvatiti da kockanje uništava živote podjednako, bez obzira na pol.

Prosečna starost žene koja počinje kockati je 34 godine, naspram muškaraca kod kojih je to 20. godina. Iako žene imaju tendenciju da budu starije kada razviju problem patološkog kockanja, kod njih zavisnost postaje problematična mnogo brže nego kod muškaraca.

Istraživanja kažu da su muškarci često „akcioni“ kockari, koji favorizuju blek džek i poker, a žene imaju tendenciju da budu „izbegavajući kockari“, tako da ih više privlače igre zasnovane na sreći, kao što su slot mašine, video poker i lutrije. Žene se nazivaju „izbegavajući kockari“ jer je kockanje za njih beg od stvarnosti koja često sadrži zlostavljanje, zanemarivanje ili usamljenost nego što je put za dobijanje novca. Igranje igara kao što su slot mašine koje podstiču ponavljane jedne te iste radnje omogućavaju ženama da se skoncentrišu na samu igru – i na ništa osim toga. Ovakve igre- lutrije, video poker, slot mašine i bingo – nude brze pobede i gubitke.

Tipični znakovi da problem paotološkog kockanja postoji bez obzira na pol su :

-Kockanje kao beg od brige, dosade ili nevolje

-Kockanje duže od planiranog

-Narušen san kao posledica intenzinog razmišljanja o kockanju

-Kockanje sa više novca od planiranog

-Proslavljanje lepog događaja kockanjem

-Prekršena obećanja o prestanku sa kockanjem

-Izmenjen karakter

-Samodestruktivne misli.

Većina žena koje se kockaju ispunjavaju prvi kriterijum- kockanje kao beg iz svakodnevnog života i emotivnih poteškoća, odnosno kockanje kao način samolečenja. Značajne promene u životu mogu biti rizični faktor za nastanak problema. Važno je da ne potcenite uticaj razvoda, penzionisanja, pa i odlazak dece od kuće na vaše psihičko zdravlje.

Pošto žene uglavnom vrlo vešto sakrivaju svoja iskustva sa kockom, posledice mogu eskalirati pre nego što članovi porodice i prijatelji shvate da postoji potreba za traženjem pomoći. Ova „skrivena zavisnost“ nije opažena pošto žene kockaju uglavnom na internetu u svojim domovima ili kupuju lutrijske tikete dok su u kupovinu. Žene preferiraju online kockanje jer vole anonimnost koja im je tako omogućena. Takođe online kockanje im pruža veći osećaj kontrole, sigurnosti i udobnosti.

Telefon za konultacije: +381653342321

Ključni momenat u prevazilaženju problema patološkog kockanja jeste svest da treba preuzeti odgovornost za  rešavanje tog problema. Važno je da verujete da je problem patološkog kockanja rešiv, ali je potrebna promena u načinu razmišljanja i ophođenju kako bi se pobedila ta dominantna želja. Budite iskreni prema sebi, ne bežite od svojih problema i potražite pomoć.

https://kockanje.net/opasnost-od-kockanja/
Share
Pozovi